Přeskočit na obsah
Logo Telly

Ceník

Satelitní televize

Nabídka balíčků

Poplatek za zařízení

(Ke sledování satelitní televize je nutný set-top box nebo CA modul Telly)

Ostatní poplatky

Standardní instalace satelitního kompletu (SAT TV) zahrnuje dojezd technika Telly do vzdálenosti ujetých 25 km z místa výjezdu, montáž Telly zařízení u zákazníka a provedení následujících úkonů u zákazníka (v časovém rozsahu celkem max. 120 min.):

 • Demontáž stávajícího satelitního kompletu (či jeho části) od jiného poskytovatele satelitního TV vysílání,
 • uchycení držáku paraboly na dobře dostupném místě (balkón, nezateplená stěna) – zákazník je vždy povinen zajistit přístup k místu instalace paraboly,
 • upevnění a dotažení držáku,
 • montáž LNB (single/dual) a měření síly signálu pomocí měřicího přístroje,
 • instalace kabeláže do délky 10 m ke každému STB/CAM celkem za exteriér i interiér,
 • propojení STB/CAM s parabolou a televizí, kontrola nastavení a naladění STB/CAM vč. přístupové karty,
 • seznámení zákazníka s obsluhou STB/CAM, doporučení pro zákazníka a provedení zákazníkem požadovaných oprav nad rámec Standardní instalace v souladu s Ceníkem materiálu a prací.

Instalace jiného LNB než single/dual pouze na základě individuální dohody s Telly. Uživatel vždy hradí plnou cenu LNB dle tarifu. V případě prací a materiálu nad rámec Standardní instalace budou tyto účtovány podle platného Ceníku materiálu a prací.

Podmínky

 • Uvedené ceny platí v případě uzavření smlouvy na dobu neurčitou. Všechny ceny jsou uvedeny za období 1 měsíce, včetně DPH v příslušné výši. Nabídka platí do odvolání ze strany Telly.
 • Všechna zařízení (set-top boxy, CA modul, dekódovací karta) jsou určena výhradně pro zákazníky Telly, a Telly proto negarantuje funkčnost zařízení mimo své služby.
 • Celkově můžete na 1 smlouvě sledovat TV až na 4 zařízeních. Z toho jsou maximálně dvě pevná zařízení (STB, CAM) a zbylá jsou mobilní zařízení (tablet, mobil, PC, Smart TV).
 •  V případě balíčku Sport je počet technických zařízení na jednu smlouvu omezen na 2 STB SAT/STB NET/CAM, nebo na sledování vysílání na 2 zařízeních prostřednictvím Telly aplikace. V případě vyřazení balíčku Sport z nabídky je Telly s.r.o. oprávněna navrhnout účastníkovi přechod na balíčky Malý, Střední a Velký. Návrh sdělí Telly účastníkovi ve lhůtě podle čl. 9.2 VP. Účastník je oprávněn návrh neakceptovat a smlouvu ukončit bez sankcí ke dni vyřazení balíčku Sport z nabídky. Nevyjádří-li se účastník ve stanovené lhůtě, platí, že návrh akceptoval.
 • Cenová nabídka se řídí ceníkem vydaným k 1. 4. 2020.

Internetová televize

Nabídka balíčků

Poplatek za zařízení

Ostatní poplatky

Podmínky

 • Není-li uvedeno jinak, platí ceny uvedené v tomto ceníku pro zákazníky se smlouvou uzavřenou na dobu určitou (s vázaností) i neurčitou (bez vázanosti). Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ceny uvedeny vč. platné sazby DPH (aplikuje-li se podle zákona). Účastníkům jsou nabízeny a poskytovány pouze programové balíčky, nikoliv jednotlivé televizní programy. Aktuální přehled TV programů v jednotlivých programových balíčcích naleznete na webových stránkách www.telly.cz.
 • Všechna zařízení (set-top boxy) jsou určena výhradně pro zákazníky Telly, a Telly proto negarantuje funkčnost zařízení mimo své služby.
 • V případě balíčku Sport je počet technických zařízení na jednu smlouvu omezen na 2 STB SAT/STB NET/CAM, nebo na sledování vysílání na 2 zařízeních prostřednictvím Telly aplikace. V případě vyřazení balíčku Sport z nabídky je Telly s.r.o. oprávněna navrhnout účastníkovi přechod na balíčky Malý, Střední a Velký. Návrh sdělí Telly účastníkovi ve lhůtě podle čl. 9.2 VP. Účastník je oprávněn návrh neakceptovat a smlouvu ukončit bez sankcí ke dni vyřazení balíčku Sport z nabídky. Nevyjádří-li se účastník ve stanovené lhůtě, platí, že návrh akceptoval.
 • Cenová nabídka se řídí ceníkem vydaným k 1. 4. 2020.

Poptávkový formulář

Máte technický problém nebo zvažujete pořízení Telly ? Napište nám váš požadavek do formuláře, vyřídíme ho v co nejkratší době. Případně nás kontaktuje telefonem nebo emailem.

724 816 801

Po – Pá (8:00 – 17:00)

david@antenaservis.cz

Po – Ne (nonstop)

× Zpráva na whatsupp.